4:07 PM, 07/03/2016

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Nguyên Anh tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1983), được Đại học Tổng hợp Brown, Hoa Kỳ cấp bằng Thạc sỹ (1994) và Tiến sỹ xã hội học (1997).

Ông Đặng Nguyên Anh được Hội đồng Học hàm Giáo sư nhà nước bổ nhiệm là phó giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp năm 2006 với chuyên môn sâu là an sinh xã hội, di đân và tái định cư. Trong những thập niên vừa qua, ông giữ vai trò là điều phối viên quốc gia, chủ nhiệm nhiều dự án và làm chuyên gia tư vấn cho các dự án trong lĩnh vực xã hội học, dân số, sức khỏe, và an ninh con người.

Ông Đặng Nguyên Anh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng biên tập tạp chí Xã hội học; Viện trưởng Viện Xã hội học.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản