10:04 AM, 01/04/2016

Được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Phát (Hà Nội) hỏi: Đơn vị tôi tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng nhà trong đó có hạng mục phòng, chống mối, hồ sơ mời thầu có cho phép sử dụng nhà thầu phụ. Đơn vị tôi không có chức năng thi công phòng, chống mối thì có được sử dụng cơ quan có chức năng phòng, chống mối để làm nhà thầu phụ không hay phải liên danh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định nhà thầu có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.

Đối với trường hợp của ông Phát, nếu đơn vị của ông không có chức năng thi công phòng chống mối thì có thể liên danh với nhà thầu có chức năng này để tham dự thầu hoặc sử dụng nhà thầu này làm nhà thầu phụ.

Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm được thực hiện đối với nhà thầu chính, trừ trường hợp đối với nhà thầu phụ đặc biệt.

Chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản