11:27 AM, 04/04/2016

Giấy chứng nhận ngoại ngữ B2 có dùng trong liên kết đào tạo?

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Phụng Lan (Bình Phước) là học viên khoá học thứ 3 (MBA–SS3) của chương trình thạc sỹ liên kết đào tạo giữa trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học SoongSil của Hàn Quốc, thời gian học 2 năm.

Đến nay, khoá học thứ 3 (MBA – SS3) đã hoàn thành và học viên đã bảo vệ xong luận văn cuối khóa. Hiện học viên đang chờ Trường làm lễ tốt nghiệp cho khóa học. Tuy nhiên, theo thông báo của Phòng Đào tạo và Phòng Quản lý sau Đại học của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, học viên lớp MBA-SS3 phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.0, hoặc tương đương B2 theo khung tham chiếu châu Âu thì mới được nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ do trường Đại học SoongSil của Hàn Quốc cấp.

Bà Lan đã có Giấy chứng nhận ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) do Đại học sư phạm Huế cấp. Khóa học cấp Giấy chứng nhận ngoại ngữ B2 này do trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh kết hợp với trường Đại học Huế tổ chức. Tuy nhiên, Phòng Đào tạo và Phòng Quản lý sau Đại học của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh thông báo, Giấy chứng nhận ngoại ngữ B2 do Đại học Huế cấp không đạt theo khung tham chiếu châu Âu.

Bà Lan hỏi, Giấy chứng nhận ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu do Đại học Sư phạm Huế cấp có giá trị trên toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo không? Giấy chứng nhận này có được sử dụng cho các chương trình đào tạo liên kết nước ngoài như trên không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đã quy định tại Mục III như sau: Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị (tại các Thông báo kết luận số 826/TB-BGDĐT ngày 5/7/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013) có uy tín và đủ năng lực tổ chức rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh được cấp Giấy chứng nhận năng lực Ngoại ngữ tương đương 6 bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

10 đơn vị gồm:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội,

- Trường Đại học Hà Nội, 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng,

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế,

- Đại học Thái Nguyên,
 
- Trường Đại học Vinh,

- Trường Đại học Cần Thơ,
 
- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
 
- Trung tâm SEAMEO RETRACT.

Trong phản ánh bà Trần Thị Phụng Lan chưa nêu rõ là trường đại học nào thuộc Đại học Huế cấp Giấy chứng nhận ngoại ngữ cho bà.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định về việc sử dụng giấy chứng nhận ngoại ngữ (B1, B2) do 10 đơn vị tại Việt Nam cấp đối với chương trình liên kết với nước ngoài. Những giấy chứng nhận ngoại ngữ này chỉ để đánh giá năng lực ngoại ngữ cho giáo viên và giảng viên và đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ trong nước.

Chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản