5:13 PM, 17/10/2013

Người luật sư cần có tâm thật sự trong sáng

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10), sáng 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Người luật sư cần phải có một cái tâm thật sự trong sáng, phải vì thân chủ, vì công lý, công bằng xã hội”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát bểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thưa Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Thưa quý vị luật sư,

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam và công bố Quyết định về Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2013).

Thay mặt Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng giới luật sư Việt Nam nhân ngày Truyền thống vẻ vang này. Tôi thân ái gửi tới các luật sư trong cả nước lời chúc sức khỏe và thành công trong hoạt động nghề luật sư của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thân yêu của chúng ta.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đối với giới luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 là ngày có ý nghĩa hết sức trọng đại. Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về việc quy định tổ chức các đoàn luật sư, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc ra đời nghề luật sư của Nhà nước Việt Nam - Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đó đến nay, các thế hệ luật sư đã gắn bó với sự nghiệp cách mạng, có nhiều đóng góp rất đáng trân trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều luật sư bằng tài năng, trí tuệ và nhân cách tốt đẹp của mình đã có những cống hiến xuất sắc cho việc xây dựng nền tư pháp công bằng, dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền như Phan Anh, Trần Công Tường, Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị luật sư tiêu biểu khác. Những đóng góp đó đã từng bước tạo dựng hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 10 tháng 10 làm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự phát triển cũng như khẳng định vị thế, vai trò và tôn vinh những đóng góp quan trọng của giới luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, đất nước ta.

Thưa quý vị luật sư,

Thưa quý vị đại biểu,

Chúng ta rất vui mừng thấy rằng trong 68 năm qua, tổ chức và hoạt động luật sư ngày càng phát triển và trưởng thành. Hiện nay, cả nước có trên 8.000 luật sư thuộc 63 Đoàn luật sư của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Giới luật sư đã và đang tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ công lý, góp phần xây dựng một nền tư pháp dân chủ và pháp quyền, phục vụ nhân dân. Việc tham gia tố tụng của luật sư đã góp phần tích cực triển khai thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại tòa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Trong các năm gần đây, giới luật sư cũng đã có nhiều đóng góp trong xây dựng thể chế, pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, có nhiều hoạt động thiết thực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển đảo… Luật sư đã có nhiều tư vấn hiệu quả cho nhiều giao dịch kinh tế thương mại quan trọng.

Có thể khẳng định rằng đội ngũ luật sư đã và đang ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong các hoạt động kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đặc biệt là trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Mặc dù mới được thành lập 4 năm, Liên đoàn Luật sư đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, đang ngày càng trở thành “ngôi nhà chung” của giới luật sư Việt Nam, là tổ chức thu hút, đoàn kết, đào tạo, trau dồi kỹ năng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ luật sư để góp phần tích cực vào việc bảo vệ công lý và công bằng.

Tôi cũng rất vui mừng được biết, chất lượng dịch vụ luật sư cung cấp cho xã hội ngày càng được nâng cao. Nhiều luật sư hành nghề rất tâm huyết, tận tụy và công tâm với công việc. Có luật sư được công chúng tôn vinh là “luật sư của người nghèo”, đã tự nguyện bào chữa không nhận thù lao và còn dùng tiền cá nhân của mình để hỗ trợ cho việc đi lại của khách hàng là người dân nghèo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thay mặt Chính phủ tôi ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam và luật sư trong cả nước đã đạt được trong những năm qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN đang được triển khai ngày càng đồng bộ và đi vào chiều sâu. Đó là điều kiện rất thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi giới luật sư phải phát huy truyền thống tốt đẹp của mình cũng như bản lĩnh nghề nghiệp để đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp chung và khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ luôn mong muốn và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng như từng luật sư nhận thức đẩy đủ thời cơ, thách thức và trách nhiệm, thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Trước hết, các luật sư cần thực hiện tốt chức năng bảo vệ công lý, bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, của nhà nước, của cá nhân.

Đây chính là chức năng mà luật pháp đã xác định và giao phó cho giới luật sư. Sứ mệnh của luật sư là thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, góp phần đắc lực để nâng cao tính pháp quyền trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, làm cho tính pháp quyền trở thành yếu tố chi phối mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân - tôi xin nhấn mạnh là trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Để thực hiện tốt điều này, từng luật sư cần nhận thức sâu sắc hơn vai trò của mình trong từng việc cụ thể như tranh tụng, tư vấn, trợ giúp pháp lý; không ngừng trau dồi kiến thức luật pháp, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề để tham gia và thực hiện có hiệu quả công việc nghề nghiệp của mình.

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các quan hệ kinh tế, dân sự… phát triển nhanh, vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, lãnh thổ. Các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng. Các tranh chấp kinh tế quốc tế cũng vì thế phát sinh tại nhiều quốc gia, tại nhiều thị trường (theo báo cáo của Bộ Công Thương, cho đến thời điểm này, Việt Nam đã và đang đối mặt với 76 vụ kiện phòng vệ thương mại), có nhiều trường hợp rất bất bình đẳng. Để hội nhập thành công, một nhân tố rất quan trọng là chúng ta cần phải phát triển đủ số lượng luật sư có năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư để đáp ứng nhu cầu tư vấn và tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan… Giới luật sư phải khẩn trương chuẩn bị thật tốt các kỹ năng, nhất là về luật pháp quốc tế, khả năng ngoại ngữ… phục vụ cho công cuộc hội nhập này.

Thủ tướng đã phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020. Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thành công Đề án thiết thực này.

Liên đoàn Luật sư và giới luật sư cần thúc đẩy phát triển các dịch vụ pháp lý nhằm đẩy mạnh và mở rộng phạm vi tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhất là đối với các doanh nghiệp và trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Luật sư phải là bạn đồng hành của doanh nghiệp, hướng dẫn, tư vấn, giúp doanh nghiệp trong việc bảo đảm các yêu cầu pháp lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư kinh doanh, nhất là trong các quan hệ có yếu tố nước ngoài.

Thứ hai, ngoài việc trau dồi kỹ năng, đội ngũ luật sư phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Hơn ai hết, đội ngũ luật sư phải là người đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp, tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử, độc lập, trung thực, đề cao tinh thần phụng sự công lý trong hoạt động nghề nghiệp theo chuẩn mực và quy định của luật pháp.

Không phụ lòng tin của thân chủ mình có lẽ là một trong những tiêu chí đạo đức cốt lõi nhất của hành nghề luật sư. Theo tôi, để làm được điều đó, người luật sư cần phải có một cái tâm thật sự trong sáng, phải vì thân chủ, vì công lý, công bằng xã hội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, cá nhân các luật sư cần coi việc tuân thủ Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam như một tiêu chí hàng đầu trong hoạt động hành nghề để nâng cao uy tín, vị thế của nghề luật sư - một nghề mà xã hội quý trọng, tôn vinh.

Thứ ba, đất nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là xây dựng thể chế kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng cao. Giới luật sư cần tích cực tham gia công cuộc đặc biệt quan trọng này, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách. Là đội ngũ mà nghề nghiệp và công việc hàng ngày cọ xát với thực tiễn thực hiện và áp dụng pháp luật, luật sư là một trong những đội ngũ hiểu biết luật pháp, đó là thuận lợi để tham gia có chất lượng, hiệu quả vào nhiệm vụ rất bức thiết này.

Thưa quý vị luật sư,

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Bên cạnh sự ghi nhận, đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực của giới luật sư, Đảng và Nhà nước ta kỳ vọng và luôn tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của mình, với tinh thần phụng sự công lý, thượng tôn pháp luật, đội ngũ luật sư sẽ chung sức chung lòng, vững bước đi lên, phát triển lớn mạnh hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào công cuộc đổi mới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ sẽ làm hết trách nhiệm của mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Liên đoàn Luật sư, giới luật sư phát triển nhanh, toàn diện và đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân ngày Truyền thống luật sư Việt Nam, một lần nữa, thay mặt Chính phủ tôi trân trọng gửi đến các luật sư Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản