10:40 AM, 27/03/2016

Nhân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 474/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 1/4/2016, để làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Nghị định141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Chí Kiên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản