2:09 PM, 04/04/2016

Phải có quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu?

(Chinhphu.vn) - Bà Võ Minh Hội (Tây Ninh) hỏi: Sau khi bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không? Hiện có văn bản nào hướng dẫn các biểu mẫu này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Đối với trường hợp của bà, việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Ngoài ra, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mẫu quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản