10:27 AM, 10/08/2015

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII ngày 5/8/2015.

Thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các đồng chí và quí vị đại biểu,

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lLao động và các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cùng toàn thể các đồng chí, các vị đại biểu về dự Đại hội trọng thể này.

Tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ và công nhân viên Công an nhân dân đang vượt lên khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí; các vị đại biểu, 

Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng, là truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy và tại Đại hội này chúng ta vừa được nghe lại hôm nay: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Chính phủ đã phát động phong trào thi đua ái quốc với mục đích “Làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công". Từ đó đến nay phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ rộng khắp cả nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, tiềm tàng của cả nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, chúng ta rất vui mừng nhận thấy phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đạt được những kết quả to lớn, có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu với hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn lượt gương người tốt, việc tốt lập nhiều chiến công, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện, tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, được được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và đồng bào ta ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương. Điển hình là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua Công an nhân dân “Học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động thi đua phong phú, thiết thực khác: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Rèn cán, luyện quân”; “Đã ra quân là thắng lợi”; “Siết chặt kỷ cương, rèn đức, luyện tài, sắc bén về nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”; “Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học - kỹ thuật - công nghệ” ...

Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần này chúng ta vui mừng, phấn khởi, xúc động và khâm phục những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí đã nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân, vượt lên khó khăn, gian khổ và cám dỗ đời thường, tinh thần say mê nghiên cứu, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tận tụy, sáng tạo trong công  tác, sẵn sàng hy sinh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thể hiện sinh động trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân và trong mọi hoàn cảnh, lực lượng Công an nhân dân luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng - Nhà nước và chế độ ta.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đaị hóa và chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, phức tạp và rất khó lường, nhất là về tình hình Biển Đông. Việt Nam chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt với  nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp đến lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại, sánh vai với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Trong đó, Công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong bất cứ điều kiện nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và dựa vào nhân dân để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của chúng ta.

Tôi nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra, để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020 tiếp tục phát triển, tôi xin nhấn mạnh với các đồng chí một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Mỗi cán bộ, chiến sẽ công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Ra sức phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là bệnh thành tích, lãng phí trong thi đua-khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả ngày càng cao.

- Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lực lượng, từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua thường xuyên được nuôi dưỡng và phát triển. Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào mà cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thì ở đó, không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết tốt hơn và đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh hơn.

- Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những lực lượng cần thiết; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện phải luôn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng Công an nhân dân.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phù hợp. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể, quần chúng; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với việc thường xuyên Học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với việc thường xuyên học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các phong trào thi đua yêu nước khác với tinh thần “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua” đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu

Mỗi tấm gương điển hình tiên tiến là một bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua. Vì vậy, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng để mỗi ngày, mỗi đơn vị đều có thêm các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an nhân dân và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Chính phủ, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi đánh giá cao, biểu dương Bộ Công an đã tổ chức trọng thể, thiết thực Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII hôm nay.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, sau Đại hội này với khí thế mới, Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” thực sự là động lực ngày càng to lớn, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân nỗ lực phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đặc biệt hơn nữa, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân đối với lực lượng Công an nhân dân chúng ta.

Xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản