8:27 PM, 01/07/2015

Phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX, sáng 1/7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến của Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân. Xin chào mừng các đồng chí, các vị đại biểu đến dự Đại hội. Tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân đang nỗ lực ngày đêm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên mọi miền của đất nước, đặc biệt là các đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo vì sự bình yên của Tổ quốc lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần thúc đẩy các phong trào cách mạng, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội nhân dân chúng ta. Ngay những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tại Đại hội các chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ trong toàn xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần động viên sức người sức của, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX hôm nay là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tôi rất vui mừng thấy rằng trong những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa lớn, được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Các đồng chí luôn đi đầu, đổi mới, sáng tạo với nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tiếp tục thể hiện sinh động phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân mà quên mình phục vụ, chiến đấu; luôn kiên định vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, thách thức, xây dựng tiềm lực quốc phòng ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Thi đua toàn quân lần này hội tụ hơn 300 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, các lực lượng, các quân binh chủng, các cơ quan, đơn vị của toàn quân trong Phong trào Thi đua Quyết thắng – đây thực sự là những bông hoa tươi thắm tiếp tục góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương và xin chúc mừng tất cả các đồng chí.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường. Đất nước ta có nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu mới, những nhiệm vụ to lớn và rất nặng nề. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đoàn kết một lòng, xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ. Kiên trì phấn đấu góp phần thiết thực gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ động hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc, nỗ lực phấn đấu để tiến cùng thời đại, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ, các chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị, ra sức phát huy ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân phải tập trung hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, thi đua xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để cán bộ, chiến sỹ sống có lý tưởng, thương yêu đồng bào, đồng chí, có quyết tâm và trách nhiệm cao, không sợ hy sinh, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phấn đấu làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị hiện đại; bảo đảm an toàn tiết kiệm; kết hợp tốt giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân. Kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp trên toàn quốc với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ chiến sỹ quân đội dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải thể hiện tính cách mạng, xung kích, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, hình thức; càng trong khó khăn gian khổ thì càng phải thi đua đổi mới, sáng tạo.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và sẽ làm hết sức mình, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quân đội ta và Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tôi đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể, thiết thực Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân thực sự là động lực ngày càng to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn tất cả các đồng chí và các vị đại biểu.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản