7:45 PM, 06/11/2015

Phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 27/10/2015 tại Hà Nội.

Thưa đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư

Thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Thưa các đồng chí

Trong không khí cả nước hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, tôi thân ái gửi đến các chiến sĩ thi đua, các đại diện xuất sắc tiêu biểu, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Thi đua yêu nước là truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Chính phủ đã phát động phong trào thi đua ái quốc với mục đích “Làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công". Từ đó đến nay, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác đối ngoại, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là tinh thần quốc tế”, “thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới”, “thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công tác đối ngoại luôn được lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả mà điển hình là các phong trào thi đua “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để triển khai ngoại giao toàn diện và hội nhập quốc tế”, “Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, “Thi đua đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách”, “Vì Biển đảo quê hương”, “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Ngoại giao”…

Các phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao đã lan rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quốc tế trong sáng “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để ngành ngoại giao chúng ta, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mặt trận đối ngoại. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các mặt công tác như: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách; đàm phán phân định, cắm mốc biên giới với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ngoại giao đa phương-kinh tế-văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và thông tin tuyên truyền đối ngoại...

Tôi nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, sự tận tụy vì sự nghiệp đối ngoại của đất nước, đã tiếp bước các thế hệ đi trước làm vẻ vang truyền thống 70 năm của ngành ngoại giao Việt Nam 1945-2015, đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ môi trường hòa bình; tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước; nâng cao vai trò, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những thành tích, những kết quả đạt được của ngành ngoại giao trong thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao và đã được Đảng, Nhà nước ta trao tặng danh hiệu cao quý Huân chương Sao Vàng lần thứ hai cho Bộ Ngoại giao và quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao.

Thưa các đồng chí

Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với khoa học công nghệ phát triển rất nhanh đã tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Kinh tế thị trường; tiến bộ công bằng xã hội; dân chủ-pháp quyền; hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hoà bình-phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới; các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tập hợp lực lượng, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Trải qua 30 năm Đổi mới, mặc dù vẫn còn những hạn chế, yếu kém, nhưng thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều. Thời gian tới, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đặt ra là rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, các Hiệp định FTA giữa Việt Nam với EU, với Hàn Quốc, với Liên minh kinh tế Á-Âu cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi chúng ta phải kiên định mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất, đoàn kết, nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu  khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới - như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ của ngành ngoại giao là rất nặng nề, đòi hỏi các đồng chí phải luôn kiên định mục tiêu và quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; nỗ lực hành động quyết liệt và lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực và hiệu quả ngày càng cao, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác thi đua khen thưởng Bộ Ngoại giao. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Công tác thi đua phải gắn chặt với nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại được giao, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Coi đây là tiêu chí cao nhất để đánh giá cán bộ, công chức và công tác thi đua, khen thưởng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chủ động, tích cực góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, bình đẳng cùng có lợi, đồng thời gắn chặt với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện hiệu quả các biện pháp chính trị-ngoại giao trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đề cao tinh thần đoàn kết quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng cùng có lợi; đoàn kết xây dựng cộng đồng ASEAN và làm tốt trách nhiệm là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Công tác thi đua phải gắn chặt với thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và gắn kết chặt chẽ với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực tiễn cho thấy, cơ quan, đơn vị nào quan tâm công tác thi đua khen thưởng với các phong trào thi đua thiết thực và lãnh đạo thực hiện tốt các sự gắn kết nêu trên thì công tác thi đua khen thưởng được phát huy, nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh đều đem lại kết quả thiết thực. Nâng cao được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến; ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức.

Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu thực sự thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác của mình. Trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thi đua yêu nước ngành ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, lãnh đạo, ủng hộ và sẽ tiếp tục tạo mọi thuận lợi để Bộ Ngoại giao, để các đồng chí hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thay mặt các Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, tôi đánh giá cao, biểu dương Bộ Ngoại giao đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian qua và đã tổ chức trọng thể, thiết thực Đại hội Thi đua yêu nước hôm nay. Tôi tin rằng, sau Đại hội, với khí thế mới, tinh thần thi đua mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, tốt đẹp của ngành ngoại giao và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thắng lợi;

Chúc Đại hội Thi đua Bộ Ngoại giao thành công tốt đẹp;

Xin trân trọng cảm ơn./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản