6:52 PM, 02/03/2016

Phê chuẩn nhân sự tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Duy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản