2:50 PM, 21/05/2015

TPHCM thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 43% dự toán

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thuế TPHCM, ước thu ngân sách tháng 5 trên địa bàn là 11.667 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm là 76.220 tỷ đồng, đạt 43,36% dự toán pháp lệnh, tăng 10,09% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TPHCM cho biết, nhiều khoản thu trong 5 tháng đều đạt trên 44% dự toán pháp lệnh, như: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 46.313 tỷ đồng, đạt 44,61% dự toán; thu từ khu vực kinh tế Nhà nước được 12.521 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán (trong đó, thu từ DNNN Trung ương là 7.945 tỷ đồng, đạt 44,26%; thu từ DNNN địa phương là 4.576 tỷ đồng, đạt 44,65%).

Đặc biệt, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 15.836 tỷ đồng, đạt 47,13% dự toán pháp lệnh năm, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước.

Một số loại thu tăng so với cùng kỳ, như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 9,86%, thuế bảo vệ môi trường tăng 15,54%, thu phí - lệ phí tính cân đối tăng 35,57%... 

Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM cho biết, ngành Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp trong quý II đạt 26% kế hoạch về số truy thu, số hồ sơ; đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phát qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước đạt 80% trong phạm vi 90 ngày.

Đồng thời, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, chế độ các đơn thu khiếu nại, tố cáo.

VT

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản