11:21 PM, 19/06/2015

Thủ tướng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/6, nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt và phát biểu trước các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cổng TTĐT Chính phủ xin được giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ này.

Thưa các đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu và các nhà báo,

Ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên, mở ra lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần thắp sáng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Tôi hoan nghênh Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật hôm nay. Trong niềm vui, niềm tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm báo trong cả nước.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,

Trong suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, báo chí cách mạng đã đồng hành với sự nghiệp đấu tranh trường kỳ, gian khổ, anh dũng hy sinh của nhân dân ta để giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các giai đoạn cách mạng, báo chí nước ta đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng-văn hóa và truyền thông. Đồng thời, báo chí đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của nhân dân, thực hiện tiến trình dân chủ, cởi mở trong xã hội.

Nền báo chí nước ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ tờ báo Thanh Niên tiền thân, đến nay cả nước có hơn 900 cơ quan báo chí thuộc các loại hình truyền thống và hiện đại gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; có 35.000 người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, trong đó có hơn 18.000 nhà báo với bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao.

Báo chí đã tuyên truyền, cổ vũ, động viên sức người sức của, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và dân tộc Việt Nam.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế. Tăng cường truyền thông về những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, biểu dương người tốt việc tốt gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Báo chí theo sát tình hình thực tiễn, phản ánh kịp thời, chân thực công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng an ninh, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo quốc gia… Qua đó, báo chí đã góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học-công nghệ phát triển vượt bậc, nhất là công nghệ thông tin đã tạo nên những thay đổi to lớn của báo chí, truyền thông toàn cầu. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng Việt Nam phải phát huy truyền thống tốt đẹp của mình và những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng đổi mới, phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và quyền được thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Tôi đã lắng nghe, cơ bản thống nhất với các báo cáo, ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các nhà báo và các đại biểu. Để thực hiện tốt công tác báo chí trong thời gian tới, tôi chia sẻ và nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, quản lý, chỉ đạo điều hành của Nhà nước. Xây dựng đồng thuận xã hội, động viên mọi người dân và doanh nghiệp cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên các tập thể và cá nhân; nêu gương người tốt, việc tốt; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; tăng cường hữu nghị và hợp tác quốc tế cùng có lợi, cùng phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, báo chí cần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán mạnh mẽ và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái.

Hai là, tăng cường quản lý nhà nước về báo chí. Tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các Bộ ngành, các cơ quan Trung ương, địa phương trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động báo chí. Thực hiện tốt quy chế về phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Ba là, các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Bốn là, các cơ quan báo chí, Hội nhà báo Việt Nam cần tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những nhà báo dũng cảm, sáng tạo, có những tác phẩm tốt cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Để báo chí cách mạng của chúng ta tiếp tục là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, Nhà nước và xây dựng nền báo chí cách mạng khoa học, hiện đại và chuyên nghiệp, những người làm báo chúng ta cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xuất phát từ cái tâm trong sáng- tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân.  

Chúng ta phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công".

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu, các nhà báo sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.  

Xin cảm ơn!

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản