Công nhận 3 thành phố là đô thị loại I, II

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I; đồng thời, công nhận thành phố Tam Kỳ và thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Triển khai thi hành Bộ luật dân sự

(Chinhphu.vn) - Nhằm triển khai thi hành Bộ luật dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật này.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 1/2016

(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh phân công công tác một số thành viên Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.

Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

(Chinhphu.vn) – Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nghị quyết về việc ký Hiệp định TPP

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương".

Chấm dứt hiệu lực hợp tác nuôi con quốc tế với Québec

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa quyết nghị đồng ý chấm dứt hiệu lực của "Thỏa thuận hợp tác về việc nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec".

Đưa Hà Giang trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch

(Chinhphu.vn) - Hà Giang sẽ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch của vùng và của cả nước...