Soạn thảo 46 văn bản hướng dẫn thi hành 11 Luật

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 46 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 11 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Nhân sự UBND tỉnh Hà Tĩnh

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 195/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Thiện, do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. Việc bố trí công tác và chế độ thực hiện theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Công nhận 4 xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận 4 xã gồm: Xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng, xã Long Hải thuộc huyện Phú Quý và xã Phước Thể thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là xã đảo.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phê chuẩn nhân sự tỉnh Đồng Tháp

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Nam Định, Quảng Bình

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Nam Định và Quảng Bình.

Tiếp tục Dự án điều chỉnh di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

66 chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 158/QĐ-TTg.

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.