TIỂU SỬ TÓM TẮT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TẤN DŨNG. Tên thường gọi: BA DŨNG.
Sinh ngày 17-11-1949. Quê quán: Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến. Thành phần bản thân: Học sinh.
Tham gia cách mạng: 17-11-1961. Ngày vào ĐCSVN: 10-6-1967.
Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: không.
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị Cao cấp.
Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.
Tình trạng sức khoẻ: Bình thường .  Có 4 lần bị thương, Thương binh loại 2/4.
Khen thưởng:  Huân chương Kháng chiến hạng I. 02 Huân chương Chiến công hạng III. 06 danh hiệu Dũng sỹ. Huân chương Chiến sỹ giải phóng và Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III. Huân chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Cam-pu-chia. Huân chương Vàng quốc gia và Huân chương ISALA của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Kỷ luật: Không.
Đại biểu Quốc hội khóa: X, XI, XII, XIII.
Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VI, VII, VIII, IX, X, XI.
Ủy viên Bộ Chính trị khóa: VIII, IX, X, XI.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11-1961 đến tháng 12-1976: Tham gia công tác chiến đấu trong Quân đội, làm liên lạc, văn thư, cứu thương, Y tá; học Bổ túc văn hóa cấp III và Khóa đào tạo Quân Y sỹ và Bổ túc chương trình Phẫu thuật ngoại khoa của Bác sỹ Quân y - Đảm nhiệm các nhiệm vụ: Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư chi bộ Đảng). Được đề bạt các cấp bậc: Tiểu đội bậc trưởng; Trung đội bậc trưởng; Đại đội bậc phó; Đại đội bậc trưởng. Thuộc Tỉnh đội - Tỉnh Rạch Giá.
 - Từ tháng 1-1977 đến tháng 9-1981: Học khóa Sỹ quan chỉ huy cấp Tiểu đoàn - Trung đoàn và đảm nhiệm các nhiệm vụ: Thượng úy - Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn); Đại úy - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xóa bỏ chế độ diệt chủng; Thiếu tá - Trưởng Ban cán bộ (Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị). Thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.
- Từ tháng 10-1981 đến tháng 12-1994: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội) và đảm nhiệm các nhiệm vụ : Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang - Bí thư Huyện ủy Hà Tiên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.  Năm 1991- 1994 học Khóa Cử nhân Luật tại chức.
- Từ tháng 01-1995 đến tháng 5-1996: Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên - Đảng ủy Công an Trung ương.
- Từ tháng 6-1996 đến tháng 8-1997: Uỷ viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.
- Từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Được Thủ tướng Chính phủ phân công chỉ đạo khối Kinh tế tổng hợp, khối Kinh tế ngành và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Đổi mới Doanh nghiệp nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Tiền lương Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Dự án Liên hợp hóa dầu Nghi Sơn, Xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia, Xây dựng nhà Quốc hội, Dự án Phóng vệ tinh VINASAT; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương; Chủ tịch phân Ban hợp tác Việt - Lào; Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Qui hoạch phát triển vùng Thủ đô Hà Nội và các Vùng kinh tế trọng điểm. Và Trưởng Ban chỉ đạo một số công tác khác.
Năm 1998-1999, kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.
- Từ tháng 7-2006 đến tháng 4-2016: Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủThực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (đến tháng 1-2013); phụ trách Đảng ủy công an Trung ương (đến tháng 8-2011). Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Giáo dục; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghiệp quốc phòng; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghệ thông tin quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Trưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) trình Đại hội XI của Đảng; Trưởng Tiểu ban xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trình Đại hội XII của Đảng.
- Tháng 4-2016: Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ./.