CÙNG BẠN ĐỌC

 

Buổi Đối thoại trực tuyến với nhân dân của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng do Website Chính phủ phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử VietNamNet và Đài Truyền h́nh Việt Nam với chủ đề: "Vì một Việt Nam Xă hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh; Hội nhập thành công, phát triển bền vững" diễn ra từ 9h00 đến 12h00 ngày 09/02/2007 là sự tiếp nối truyền thống gắn bó, gần gũi, lắng nghe ư kiến nhân dân của lănh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta. Điều đặc biệt ở lần này là sự tiếp xúc, giao lưu giữa Thủ tướng Chính phủ với nhân dân được thực hiện trực tuyến qua mạng Internet toàn cầu, h́nh thành một phương thức giao tiếp mới rất hiệu quả nhờ ứng dụng những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, Internet và công nghệ Đối thoại trực tuyến của Website Chính phủ. Thông qua phương thức này, Thủ tướng có thêm dịp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng lúc đến hàng chục triệu người về những vấn đề được nhân dân quan tâm, theo dơi. Thành công của buổi Đối thoại trực tuyến với nhân dân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến tŕnh xây dựng nền hành chính điện tử, nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lư Nhà nước, góp phần nâng cao dân chủ trong đời sống xă hội, hướng đến mục tiêu: xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh; hội nhập thành công, phát triển bền vững.

Buổi Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nhân dân đă tạo ra những hiệu ứng tích cực, sâu rộng trong xă hội, nhà nước mà rơ nhất là sự đồng thuận cao của nhân dân với Đảng và Chính phủ. Trên trường quốc tế, dư luận cũng bày tỏ sự đồng t́nh với những ư kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và với đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mặc dù đến nay, buổi Đối thoại nói trên đă khép lại được hơn 6 tháng, nhưng dư âm của nó vẫn c̣n tiếp tục lan tỏa trong dư luận trong nước và quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân và bạn đọc muốn t́m hiểu một cách toàn diện về buổi Đối thoại trực tuyến này, Website Chính phủ xuất bản cuốn sách điện tử với tựa đề "Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Đối thoại trực tuyến với nhân dân ngày 09/02/2007" để phục vụ Quư bạn đọc. Cuốn sách này sẽ gồm các nội dung chính sau:

Chương I: Ba đột phá từ cuộc Đối thoại trực tuyến với nhân dân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công tác đảm bảo hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ Chương tŕnh Đối thoại trực tuyến của Thủ tướng, bước đột phá về công nghệ Đối thoại trực tuyến.

Chương II: V́ một Việt Nam xă hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh; Hội nhập thành công, phát triển bền vững.

Toàn bộ nội dung buổi Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 09/02/2007;

Nội dung trả lời của các Bộ, ngành sau buổi Đối thoại trực tuyến.

Chương III: Sự đồng thuận cao của nhân dân đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước qua buổi Đối thoại trực tuyến; dư luận quốc tế đánh giá cao buổi Đối thoại trực tuyến.

Chương IV: Thông tin tham khảo.

Trong quá tŕnh thực hiện, mặc dù Tổ biên tập cuốn sách đă hết sức cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, song v́ khả năng có hạn, chắc chắn cuốn sách này không thể tránh khỏi một số khiếm khuyết, Ban biên tập chân thành mong bạn đọc lượng thứ và nhiệt t́nh góp ư để kịp thời chỉnh sửa, bổ khuyết.

Cuối cùng, chúng tôi bày tỏ ḷng biết ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, người đă thực hiện xuất sắc hơn 3 tiếng đồng hồ Đối thoại trực tuyến với nhân dân; trân trọng cảm ơn Quư bạn đọc trong nước, quốc tế đă quan tâm theo dơi và tham gia buổi Đối thoại trực tuyến; trân trọng cảm ơn đồng nghiệp Báo điện tử ĐCSVN, Báo điện tử VietNamNet, Đài Truyền h́nh Việt Nam, Bộ Công an, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm ứng cứu Mạng thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông, Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC, Công ty tin học Tinh Vân, Tập đoàn công nghệ thông tin HiPT, Công ty Phát triển hạ tầng điện lực PIDI, Mê Linh Plaza và nhiều công ty, cơ quan khác đă phối hợp với Website Chính phủ thực hiện thành công buổi Đối thoại trực tuyến. Tất cả đă tạo nên nguồn dữ liệu vô giá để bước đầu chúng tôi tập hợp lại trong cuốn sách điện tử này.

 

 

 BAN BIÊN TẬP WEBSITE CHÍNH PHỦ