Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Phan Văn Khải

Đồng chí PHAN VĂN KHẢI

Sinh ngày: 25/12/1933.
Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: 24 Tú Xương, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày tham gia Cách mạng: năm 1947.

Ngày vào Đảng: 15/7/1959
Quá trình công tác:

- Năm 1947: Tham gia Đội Thiếu nhi cứu quốc ở xã và huyện Hóc Môn.
- Năm 1948-1951: Công tác tại Văn phòng Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Gia Định.
- Năm 1952-1954: Công tác tại Văn phòng Mặt trận Liên Việt tỉnh và Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Gia Định Ninh

- Tháng 10/1954: Tập kết ra miền Bắc.
- Năm 1955-1957: Tham gia công tác giảm tô đợt 7 ở Hà Nam, Sơn Tây và Bắc Hưng Yên.

- Năm 1957 - 1959: Học văn hóa tại Trường Bổ túc Công nông Trung ương.

- Tháng 8/1959 - 6/1965: Học ngoại ngữ tại Trường Ngoại ngữ Trung ương và Trường Đại học kinh tế quốc dân tại Liên Xô (cũ).

- Tháng 7/1965 - 1972: Công tác tại Ủy ban kế hoạch Nhà nước và giữ các chức vụ: Phó phòng, Trưởng phòng thuộc bộ phận Nghiên cứu kinh tế miền Nam.

- Năm 1973: Đi công tác ở chiến trường Nam Bộ (Đoàn của Ban Bí thư).

- Năm 1974 - 1975: Phó Vụ trưởng Ủy ban Thống nhất của Chính phủ.

- Năm 1976 - 1978: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 1979 - 1981: Thành ủy viên, Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (tháng 3/1982).

- Năm 1984: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 1985 - 3/1989: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 4/1989 - 8/1991: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

- Tháng 9/1991 - 9/1997: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 9/1997 - 6/2006: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

(Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, VI, VII, VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX, X, XI)

Đồng chí Phan Văn Khải đã được khen thưởng:

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba.

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.