3:13 PM, 25/04/2015

4 tháng đầu năm, số DN quay lại hoạt động tăng 7,7%

(Chinhphu.vn) - Số doanh nghiệp (DN) quay trở lại sau khi ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 6.316, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế.

Theo Tổng cục Thống kê, nếu tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 28.235 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số DN và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, có 6.834 lượt DN thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 223 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một DN đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm từ các DN thành lập mới 4 tháng đầu năm là 427,9 nghìn người, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm là 3.249, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Nếu phân theo loại hình DN, trong tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1.162 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,8%); 855 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,2%); 708 DN tư nhân (chiếm 21,8%) và 494 công ty cổ phần (chiếm 15,2%).

Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 19.035, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 6.726 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12.309 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Tính riêng trong tháng 4, cả nước có 9.186 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 51,3 nghìn tỷ đồng, tăng 73,9% về số DN và tăng 52,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới tăng 24,6%; số vốn đăng ký tăng 12,9%. Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 12,5% so với mức bình quân tháng 3.

Trong tháng 4, cả nước có 2.726 DN quay trở lại hoạt động, giảm 24,1% so với tháng trước; 3670 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 58,5% và 684 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 34,1%.

Huy Thắng

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản