Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
(do Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam, họp từ ngày 6 đến 8-6-1969 bầu)

Chủ tịch:

Ông Huỳnh Tấn Phát
Các Phó Chủ tịch: Ông Phùng Văn Cung
Ông Nguyễn Văn Kiết
Cụ Nguyễn Đóa
Bộ trưởng Phủ Chủ tịch Chính phủ: Ông Trần Bửu Kiếm
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Trần Nam Trung
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Bà Nguyễn Thị Bình    
Bộ trưởng Bộ Nội vụ:  Ông Phùng Văn Cung (Phó Chủ tịch kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính: Ông Cao Văn Bổn
Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hoá: Ông Lưu Hữu Phước 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên: Ông Nguyễn Văn Kiết (Phó Chủ tịch kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội: Bà Dương Quỳnh Hoa
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Trương Như Tảng

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản