Chính phủ liên hiệp lâm thời (Thành lập ngày 1-1-1946)

Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Cụ Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch:  Ông Nguyễn Hải Thần
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động: Ông Trần Huy Liệu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Chu Văn Tấn
Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Ông Dương Đức Hiền
Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế: Ông Nguyễn Tường Long
Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội: Ông Nguyễn Văn Tố
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Vũ Trọng Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Trương Đình Tri
Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Ông Đào Trọng Kim
Bộ trưởng Bộ Lao động:  Ông Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Ông Vũ Đình Hoè
Bộ trưởng Bộ Canh nông: Ông Cù Huy Cận
Bộ trưởng  không  Bộ: Ông Nguyễn Văn Xuân

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản