Chính phủ mở rộng
(Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ 5 thông qua  ngày 20/9/1955 và được tiếp tục bổ sung cho đến Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I, ngày 27-5-1959)

Chủ tịch nước: Cụ Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Phạm Văn Đồng (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Phan Kế Toại (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng: Ông Trường Chinh (từ 4-1958)
Phó Thủ tướng: Ông Phạm Hùng (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ông Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Lê Văn Hiến (đến 6-1958)

Ông Hoàng Anh (từ 6-1958)

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện: Ông Nguyễn Văn Trân (từ 9-1955)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc: Ông Trần Đăng Khoa (từ 9-1955 đến 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Trần Đăng Khoa (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc:  Ông Bùi Quang Tạo (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp: Ông Lê Thanh Nghị (từ 9-1955)
Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp: Ông Phan Anh (từ 9-1955 đến 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Nội thương: Ông Đỗ Mười(từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Ông Phan Anh (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông Hoàng Tích Trí (đến 5-1959)

Ông Phạm Ngọc Thạch (từ 5-1959)

Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp:  Ông Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Văn hoá: Ông Hoàng Minh Giám 
Bộ trưởng Bộ Thương binh: Ông Vũ Đình Tụng  (đến 5-1959, vì giải thể)
Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Ông Nguyễn Xiển (từ 9-1955 đến 5-1959, vì giải thể)
Bộ trưởng Bộ Nông lâm: Ông Nghiêm Xuân Yêm

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

Ông Phạm Hùng (từ 9-1955 đến 4-1958)

Ông Nguyễn Duy Trinh (từ 4-1958 đến 12-1958)

Ông Nguyễn Khang (từ 5-1959)

Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Nguyễn Văn Trân (từ 4-1958 đến 12-1958)

Ông Nguyễn Duy Trinh (từ 5-1959)

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Lê Văn Hiến (từ 12-1958)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Văn Trân (Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện kiêm chức từ 12-1958)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước: Ông Trường Chinh (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 4-1958)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản