Chính phủ mới
(thay cho Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thành phần do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, thông qua ngày 3/11/1946 và được bổ sung cho đến năm 1955)

Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng: Cụ Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Huỳnh Thúc Kháng (đến 21-4-1947 từ trần)

Quyền Bộ trưởng: Ông Phan Kế Toại (từ 11-1947)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

Cụ Hồ Chí Minh (đến 1947)

Ông Hoàng Minh Giám (từ 1947 đến 4-1954)

Ông Phạm Văn Đồng (từ 4-1954)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ông Võ Nguyên Giáp (đến 1947)

Ông Tạ Quang Bửu (từ 1947 đến 7-1948)
Ông Võ Nguyên Giáp (từ 7-1948)

Bộ trưởng Bộ Kinh tế (từ 5-1951 đổi tên là Bộ Công thương):

Ông Ngô Tấn Nhơn

Ông Phan Anh (từ 1947)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ông Vũ Đình Hoè
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ông Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ông Nguyễn Văn Huyên

Bộ trưởng: Bộ Canh nông

Ông Ngô Tấn Nhơn (đến 3-1954)

Ông Nghiêm Xuân Yêm (từ 3-1954)

Bộ trưởng Bộ Giao thông: Ông Trần Đăng Khoa
Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Hoàng Tích Trí
Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Ông Chu Bá Phượng
Bộ trưởng không Bộ: Ông Nguyễn Văn Tố (hy sinh năm 1947)
Bộ trưởng không Bộ:

Ông Bồ Xuân Luật

Ông Đặng Văn Hướng (từ năm 1947)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (thành lập 5-1951): Ông Nguyễn Lương Bằng (từ 5-1951)
Bộ trưởng Bộ Công an (từ tháng 2 đến tháng 6-1953 gọi là Thứ Bộ Công an): Ông Trần Quốc Hoàn (từ 6-1953)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản