Chính phủ nhiệm kỳ  Quốc hội khoá V
(1975- 1976)

Thủ tướng Chính phủ:

Ông Phạm Văn Đồng
Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Ông Võ Nguyên Giáp
Ông Nguyễn Duy Trinh
Ông Lê Thanh Nghị
Ông Hoàng Anh
Ông Nguyễn Côn
Ông Đỗ Mười 
Ông Trần Hữu Dực
Ông Phan Trọng Tuệ 
Ông Đặng Việt Châu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Duy Trinh  (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Trần Quốc Hoàn
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng kiêm chức) 
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Hữu Mai
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Đinh Đức Thiện
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ: Ông Lê Quảng Ba
Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Chấn
Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim: Ông Nguyễn Côn (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Dương Bạch Liên
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ: Ông Vũ Tuân 
Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: ÔngVõ Thúc Đồng
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Ngô Minh Loan
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Nguyễn Thanh Bình
Bộ trưởng Bộ Nội thương: Ông Hoàng Quốc Thịnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Ông Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Đào Thiện Thi
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Đặng Việt Châu (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Thọ Chân
Bộ trưởng Bộ Vật tư: Ông Trần Danh Tuyên
Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước: Ông Tô Duy
Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa   
Bộ trưởng Bộ Văn hoá: Ông Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ông Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên  nghiệp: Ông Tạ Quang Bửu
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Vũ Văn Cẩn
Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội: Ông Dương Quốc Chính
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ:: Ông Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất của Chính phủ: Ông Đặng Thí
Bộ trưởng chuyên trách công trình sông Đà: Ông Hà Kế Tấn
Bộ trưởng chuyên trách Văn giáo: Ông Trần Quang Huy
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng: Ông Phan Mỹ
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Ông Trần Hữu Dực (Phó Thủ tướng kiêm chức)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản