Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa IV
(1971-1975)

Hội đồng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng
Các  Phó Thủ tướng: Ông Võ Nguyên Giáp
Ông Nguyễn Duy Trinh
Ông Lê Thanh Nghị
Ông Phan Kế Toại
Ông Nguyễn Côn
Ông Đỗ Mười
Ông Hoàng Anh
Ông Trần Hữu Dực (Từ 3-1974 )
Ông Phan Trọng Tuệ (Từ 3- 1974 )
Ông Đặng Việt Châu (Từ 3-1974)

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ  trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức)
Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng không Bộ: Ông Xuân Thuỷ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Dương Quốc Chính
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Lê Quảng Ba
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Côn (Phó Thủ tướng kiêm chức, đến 6-1973)
Ông Nguyễn Lam (từ  6-1973 đến 3-1974)
Ông Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 3-1974)
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Lam (đến 6-1973)
Ông Nguyễn Văn Kha (đến 6-1974)
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Đặng Việt Châu (đến 3-1974)
Quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Đào Thiện Thi (từ 3-1974)
Tổng Giám đốc Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam: Ông Tạ Hoàng Cơ
Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước: Ông Nguyễn Lam (đến 3-1974)
Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước: Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức, đến 6-1973)
Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Hoàng Anh (Phó Thủ tướng kiêm chức, đến 4-1974)
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Võ Thúc Đồng (đến 4-1974)
Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Võ Thúc Đồng (từ 11-1974)
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Nguyễn Văn Lộc (đến 3-1974)
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương: Ông Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi:

Ông Hà Kế Tấn (đến 6-1973)

Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 6-1973)

Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Hữu Mai (đến 4-1974)
Quyền Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Chấn (từ 4-1974)
Bộ trưởng Bộ Cơ khí và  Luyện kim: Ông Đinh Đức Thiện (đến 3-1974)
Ông Nguyễn Côn (từ 3-1974)
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ: Ông Kha Vạng Cân
Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm: Ông Ngô Minh Loan
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc: Ông Bùi Quang Tạo (đến 6-1973)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Ông Phan Trọng Tuệ (đến 3-1974)

Ông Dương Bạch Liên (từ 3-1974)

Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Hữu Khiếu (đến 4-1974)
Ông Nguyễn Thọ Chân (từ 4-1974)
Bộ trưởng Bộ Vật tư: Ông Trần Danh Tuyên
Bộ trưởng Bộ Nội thương: Ông Hoàng Quốc Thịnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Ông Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Văn  hoá: Ông Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ông Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp: Ông Tạ Quang  Bửu
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Nguyễn Văn Hưởng (đến 4-1974)
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Vũ Văn Cẩn (từ 4-1974)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ:

Ông Nguyễn Thanh Bình (đến 3-1974)

Ông Nguyễn Văn Lộc (từ 3-1974)

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Ông Trần Hữu Dực
Bộ trưởng chuyên trách Văn giáo: Ông Trần Quang Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng:

Ông Đặng Thí (đến 4-1973)

Ông Phan Mỹ (từ 4-1973)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức, từ 6-1973, sau khi thành lập Bộ) 
Bộ trưởng phụ trách Công trình Sông Đà: Ông Hà Kế Tấn (từ 6-1973)
Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất của Chính phủ: Ông Đặng Thí (từ 3-1974)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản