Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI
(1976-1981)

Hội đồng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng
Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Hùng
Ông Huỳnh Tấn Phát
Ông Võ Nguyên Giáp
Ông Nguyễn Duy Trinh (đến 2-1980)
Ông Lê Thanh Nghị
Ông Võ Chí Công
Ông Đỗ Mười
Ông Tố Hữu (từ 2-1980)
Ông Nguyễn Lam (từ 2-1980)
Ông Trần Quỳnh (từ 1-1981)

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Trần Quốc Hoàn (đến 2-1980)
Ông Phạm Hùng (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)
Quốc vụ khanh hàm Bộ trưởng: Ông Nguyễn Cơ Thạch
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Cơ Thạch (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)
Ông Văn Tiến Dũng (từ 2-1980)
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)

Ông Nguyễn Lam (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 2-1980)

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Hữu Mai (đến 2-1980)
Ông Trần Quỳnh (từ 2-1980 đến 1-1981)
Ông Trần Phương (từ 2-1980 đến 1-1981)
Ông Vũ Đại (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Ông Võ Thúc Đồng (đến 7-1977)
Ông Võ Chí Công (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 7-1977 đến 1979)
Ông Nguyễn Ngọc Trìu (từ 1979)
Bộ trưởng phụ trách Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp: Ông Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp: Ông Hoàng Văn Kiểu (đến 2-1977)
Ông Trần Kiên (từ 2-1979 đến 1-1981)
Ông Phan Xuân Đợt (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Nguyễn Thanh Bình (đến 1-1981)
Ông Nguyễn Cảnh Dinh (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim: Ông Nguyễn Côn (đến 11-1977)
Ông Nguyễn Văn Kha (từ 11-1977)
Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Chấn (đến 1-1981, khi chia tách Bộ)
Bộ trưởng Bộ Điện lực: Ông Phạm Khai (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than: Ông Nguyễn Chân (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 11-1977)
Ông Đồng Sỹ Nguyên (từ 11-1977)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Phan Trọng Tuệ (đến 2-1980)
Ông Đinh Đức Thiện (từ 2-1980)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

Ông Vũ Tuân (đến 2-1977)
Ông Trần Hữu Dư (từ 2-1977)
Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm: Ông Ngô Minh Loan (đến 4-1979)
Ông Hồ Viết Thắng (từ 4-1979 đến 1-1981)
:Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm: Ông Vũ Tuân (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Lương thực: Ông La Lâm Gia (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Hải sản: Ông Võ Chí Công (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1977)
Ông Nguyễn Quang Lâm (từ 2 đến 11-1977)
Ông Đỗ Chính (từ 11-1977 đến 1-1981)
Ông Nguyễn Tấn Trịnh (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Nội thương: Ông Hoàng Quốc Thịnh (đến 11-1977)
Ông Trần Văn Hiển (từ 11-1977 đến 1-1981)
Ông Trần Phương (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Ông Đặng Việt Châu (đến 2-1980)
Ông Lê Khắc (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Ông Đào Thiện Thi (đến 2-1977)
Ông Hoàng Anh (từ 2-1977)
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Hoàng Anh (đến 2-1977)
Ông Trần Dương (từ 2-1977 đến 2-1981)
Ông Nguyễn Duy Gia (từ 2-1981)
Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước: Ông Tô Duy (đến 2-1981)
Ông Đoàn Trọng Truyến (từ 2-1981)
Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Thọ Chân (đến 2-1981)
Ông Đào Thiện Thi (từ 2-1981)
Bộ trưởng Bộ Vật tư: Ông Trần Sâm
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ: Ông Lê Quảng Ba (đến 2-1977)
Ông Vũ Lập (từ 2-1977 đến 6-1978)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa (đến 2-1977)
Ông Trần Quỳnh (từ 2-1977 đến 2-1980)
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: Ông Lê Khắc (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Ông Nguyễn Văn Hiếu (đến 1977)
Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin: Ông Nguyễn Văn Hiếu (sau khi thành lập Bộ mới tiếp tục giữ chức Bộ trưởng)
Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp: Ông Nguyễn Đình Tứ 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Bà Nguyễn Thị Bình
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Vũ Văn Cẩn
Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội: Ông Dương Quốc Chính
Bộ trưởng, Phụ trách công trình Sông Đà: Ông Hà Kế Tấn (đến 5-1978)
Bộ trưởng Phụ trách Công tác Dầu khí: Ông Đinh Đức Thiện
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ: Ông Trần Nam Trung

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

Ông Đặng Thí (đến 2-1977)

Ông Vũ Tuân (từ 2-1977 đến 1-1981)
Ông Đặng Việt Châu (từ 1-1981)

Bộ trưởng, Phụ trách Công tác Văn hóa, Giáo dục ở Phủ Thủ tướng:

Ông Trần Quang Huy (đến 2-1980)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng:   Ông Phan Mỹ
Bộ trưởng Phụ trách Viện Khoa học Việt Nam:  

Ông Trần Đại Nghĩa (từ 4-1977)

Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế: Ông Nguyễn Văn Trân
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ: Ông Trần Quang Huy (từ 2-1980)           
Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước: Ông Huỳnh Tấn Phát (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 1979, sau khi thành lập Ủy ban)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản