Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa X (1997-2002)

Thủ tướng Chính phủ:

Ông Phan Văn Khải 

Các Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Tấn Dũng
Ông Nguyễn Mạnh Cầm
Ông Nguyễn Công Tạn
Ông Ngô Xuân Lộc (đến 11-12-1999)
Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:  

Ông Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ 5-1998 đổi là Bộ Công an):

Ông Lê Minh Hương       

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:  

Ông  Nguyễn Mạnh Cầm
(Phó Thủ tướng kiêm chức đến 28-1-2000)
Ông Nguyễn Dy Niên (từ 28-1-2000)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 

Ông Nguyễn Đình Lộc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:                            

Ông Trần Xuân Giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính:                                

Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại:                                         

Ông Trương Đình Tuyển (đến 28-1-2000)
Ông Vũ Khoan (từ 28-1-2000)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ông Lê Huy Ngọ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:                                

Ông Lê Ngọc Hoàn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:            

Ông Nguyễn Mạnh Kiểm

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:                                        

Ông Đặng Vũ Chư

Bộ trưởng Bộ Thủy sản:                    

Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:         

Ông Trần Đình Hoan (đến 12-1997)
Bà Nguyễn Thị Hằng (từ 1-1998)

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường:

Ông Chu Tuấn Nhạ

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin:                             

Ông Phạm Quang Nghị

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:                            

Ông Nguyễn Minh Hiển

Bộ trưởng Bộ Y tế:         

Ông Đỗ Nguyên Phương

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi:  

Ông  Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ:

Ông Đỗ Quang Trung

Tổng Thanh tra  Nhà nước: 

Ông Tạ Hữu Thanh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 

Ông Lại Văn Cử (đến 3-1999)
Ông Đoàn Mạnh Giao (từ 3-1999)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao:  

Ông Nguyễn Danh Thái

Bộ trưởng Phụ trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình:                                                      

Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng Phụ trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

Bà Trần Thị Thanh Thanh

Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

Ông Đỗ Quế Lượng (đến 5-1998)  

Thống đốc Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam:

Ông Nguyễn Tấn Dũng (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 5-1998 đến 11-12-1999)
Ông Lê Đức Thuý (từ 11-12-1999)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản