Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002-2007)

Thủ tướng Chính phủ:

Ông Phan Văn Khải (đến 27-6-2006)

Ông Nguyễn Tấn Dũng (từ 27-6-2006)

Các Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Tấn Dũng (đến 27-6-2006)
Ông Vũ Khoan (đến 6-2006)
Ông Phạm Gia Khiêm

Ông Nguyễn Sinh Hùng (từ 6-2006)

Ông Trương Vĩnh Trọng (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:  

Ông Phạm Văn Trà (đến 6-2006)

Ông Phùng Quang Thanh (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Công an:

Ông Lê Hồng Anh       

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:  

Ông Nguyễn Dy Niên (đến 6-2006)

Ông Phạm Gia Khiêm (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 

Ông Uông Chu Lưu

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:                            

Ông Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Tài chính:                                

Ông Nguyễn Sinh Hùng (đến 6-2006)

Ông Vũ Văn Ninh (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Thương mại:                                         

Ông Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ông Lê Huy Ngọ (đến 6-2004)

Ông Cao Đức Phát (từ 6-2004)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:                                

Ông Đào Đình Bình (đến 6-2006)

Ông Hồ Nghĩa Dũng (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:            

Ông Nguyễn Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:                                        

Ông Hoàng Trung Hải

Bộ trưởng Bộ Thủy sản:                    

Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:         

Bà Nguyễn Thị Hằng

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Ông Mai Ái Trực

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin:                             

Ông Phạm Quang Nghị (đến 6-2006)

Ông Lê Doãn Hợp (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:                            

Ông Nguyễn Minh Hiển (đến 6-2006)

Ông Nguyễn Thiện Nhân (từ 6-2006)

Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông

Ông Đỗ Trung Tá

Bộ trưởng Bộ Y tế:         

Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:  

Ông Ksor Phước

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Đỗ Quang Trung

Tổng Thanh tra Chính phủ: 

Ông Quách Lê Thanh (đến 6-2006)

Ông Trần Văn Truyền (từ 6-2006)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 

Ông Đoàn Mạnh Giao

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao:  

Ông Nguyễn Danh Thái

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Gia đình và Trẻ em:

Bà Lê Thị Thu

Thống đốc Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam:

Ông Lê Đức Thuý


 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản