Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)

Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Các Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Sinh Hùng

Ông Phạm Gia Khiêm

Ông Trương Vĩnh Trọng

Ông Hoàng Trung Hải

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:  

Ông Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Công an:

Ông Lê Hồng Anh       

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Trần Văn Tuấn

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:  

Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 

Ông Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ông Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ông Vũ Văn Ninh

Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Ông Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Ông Hồ Nghĩa Dũng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

Ông Nguyễn Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Ông Phạm Khôi Nguyên

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

Ông Lê Doãn Hợp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch:

Ông Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ông Nguyễn Quốc Triệu

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:

Ông Giàng Seo Phử

Thống đốc Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam:

Ông Nguyễn Văn Giàu

Tổng Thanh tra Chính phủ: 

Ông Trần Văn Truyền

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 

Ông Nguyễn Xuân PhúcViết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản