Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)

 

Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Tấn Dũng (từ 8-2011 đến nay)

Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông  Nguyễn Thiện Nhân (đến 13/11/2013)
Ông  Nguyễn Xuân Phúc
Ông  Hoàng Trung Hải
Ông Vũ Văn Ninh
Ông  Phạm Bình Minh (từ 14/11/2013)
Ông  Vũ Đức Đam (từ 14/11/2013)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Trần Đại Quang

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Bình Minh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Vương Đình Huệ (đến tháng 5/2013)
Ông Đinh Tiến Dũng (từ ngày 28/5/2013 đến nay)

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Vũ Huy Hoàng
 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Đinh La Thăng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Bắc Son

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông  Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà  Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Minh Quang

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Vũ Đức Đam (đến 13/11/2013)
Ông Nguyễn Văn Nên (từ 14/11/2013)

Tổng thanh tra Chính phủ

Ông Huỳnh Phong Tranh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Giàng Seo Phử

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản