6:13 PM, 19/02/2016

Lực lượng Tình báo CAND đón nhận phần thưởng cao quý

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/2, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (21/2/1946-21/2/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tham dự buổi Lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Tình báo CAND. Ảnh: Công an Nhân dân

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND) do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày nêu rõ: Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Tình báo CAND đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Lực lượng Tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại truyền thống 70 năm, từ thời kỳ chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng tình báo CAND đã góp phần bảo vệ chính quyền, phục vụ đắc lực cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến việc bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đặc biệt là việc góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước… Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Tình báo CAND nói riêng hết sức nặng nề. 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về tình báo, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ tình báo CAND cần tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện về mọi mặt. Trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng, không ngừng xây dựng lực lượng tình báo CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin cậy, giao phó; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia; xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Tình báo CAND trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Tình báo CAND 2 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Tình báo CAND được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn Huân huy chương các loại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ lực lượng Tình báo CAND đạt được trong 70 năm qua. Đây lần thứ 3, lực lượng tình báo CAND đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Lực lượng Tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Lập nhiều chiến công, đạt nhiều thành tích, đóng góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua các thời kỳ, lực lượng Tình báo CAND đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá đúng tình hình, đề xuất, tham mưu chiến lược giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo giành thắng lợi trên các mặt trận; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước… Đặc biệt trong 30 năm đổi mới, lực lượng Tình báo CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có tính chiến lược trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác và được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ đã kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại nhiều âm, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Tình báo CAND là kết tinh của truyền thống anh hùng, trung thành với Đảng, tận trung với nước, bản chất cách mạng trong sáng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng Tình báo CAND sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp, vẻ vang; phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng Tình báo CAND không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, nâng cao ý chí, năng lực, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác; chủ động nhạy bén… bảo đảm sát, đúng kịp thời về tình hình phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, đường lối và có các biện pháp xử lý đúng đắn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. 

Bên cạnh đó, cần sắc sảo, chủ động trong tham mưu, đề xuất nhất là trong các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia… phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân. Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh của đất nước. Cần thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng Tình báo CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công an cũng như thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tình báo CAND dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn  tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đoàn kết, nhất trí mưu trí, sáng tạo, nỗ lực lập nhiều chiến công, đạt nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thu Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản