2:43 PM, 05/02/2015

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo bền vững

(Chinhphu.vn) – Chiều 5/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 tại Hội nghị, năm 2014 công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt hơn nguồn lực đầu tư và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/năm (từ 7,8% xuống còn 5,8-6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014).

Về mục tiêu giảm nghèo của năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 xác định: Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%.

Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 cũng xác định phương hướng và mục tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã nghèo.

Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, cận nghèo. Đưa thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 2 lần so với năm 2015.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chính sách về giảm nghèo; ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo; chỉ đạo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều...

Nguyễn Hoàng

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản