5:08 PM, 19/01/2012

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết Văn phòng Chính phủ năm 2011

(Chinhphu.vn) – Trong các ngày 12 và 13/1/2012, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà Văn phòng Chính phủ đạt được trong năm 2011; cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp thiết thực vào kết quả công tác chung của Chính phủ, góp phần vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2012 Văn phòng Chính phủ phải tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, phân tích, làm rõ hơn, phát huy hiệu quả cao hơn chức năng tham mưu tổng hợp của Văn phòng Chính phủ; phân biệt chức năng tham mưu của Văn phòng Chính phủ với chức năng tham mưu của các Bộ, ngành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nội dung phải bám sát các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tiễn, phát huy hơn nữa vai trò của Văn phòng Chính phủ trong công tác này.

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát hiện khó khăn vướng mắc để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết kịp thời.

4. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề cung cấp, thu thập và xử lý thông tin.

Chủ động nắm chắc tình hình qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua nhân dân, để kịp thời phát hiện, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm, thực tiễn đặt ra.

Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và nhân dân nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng và bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

6. Xây dựng Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Chính phủ đoàn kết nhất trí, trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đề cao trách nhiệm, khách quan, công tâm trong công việc, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Chính phủ./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản