Đầu tư Khu vui chơi Khăn Quàng Đỏ và 9 DA bể bơi thanh thiếu niên

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Khu vui chơi văn hóa, thể thao Khăn Quàng Đỏ và 9 dự án xây dựng công trình bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên.

Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.

Nâng cao chất lượng Chương trình PTTH thanh thiếu nhi

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi.

Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bảo hiểm tiền gửi VN hoạt động theo mô hình Cty TNHH 1TV

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo quy định mới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Cao Bằng và Nam Định.

Hà Nội quy hoạch 8 tuyến buýt nhanh

(Chinhphu.vn) - Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 519/QĐ-TTg, giai đoạn đến năm 2020, xe buýt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần vận tải của hệ thống giao thông công cộng Thủ đô Hà Nội.

Đầu tư 8 dự án di tích truyền thống thanh niên

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

Khắc phục triệt để nợ đọng văn bản

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã được phân công trong năm 2016 bảo đảm tiến độ; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.