Cải thiện vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người (ACCAHZ).

Cơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Thuế, Hải quan

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

TP Hà Nội có 3 Phó Chủ tịch mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nhân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 474/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 1/4/2016, để làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Nghị định141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Bình Phước và Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011- 2016.

Chuẩn bị trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Xây dựng ngành Than thành ngành công nghiệp phát triển

(Chinhphu.vn) - Xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức cạnh tranh cao; có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than; đáp ứng đủ than cho nhu cầu sử dụng trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất điện.

Tin học hóa giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.