Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết liệt chống hạn hán và xâm nhập mặn

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.

Hoàn thiện Quy chế tài chính Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy chế tài chính của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST).

Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Phê chuẩn nhân sự tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính

(Chinhphu.vn) -  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/3

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2016 đối với một số cán bộ lãnh đạo.

Bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 3 thứ trưởng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao.

Nhân sự UBND tỉnh Tuyên Quang

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 281/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với bà Vũ Thị Bích Việt, để nghỉ hưu theo chế độ.