Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Miễn thuế TNCN với cá nhân làm việc tại cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

(Chinhphu.vn) - Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhKế hoạch triển khai thi hành Bộ luật này.

28/8 là ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28/8 hằng năm là "Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam".

Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Sơn La, Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016.

Quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020

(Chinhphu.vn) - Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

28/11 là Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28 tháng 11 hàng năm là "Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam".

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi năm 2016 của BHXH Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Thủ tướng chỉ thị thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.