Thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định

(Website Chính phủ) - Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định.

Triển khai Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Thương mại, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc nội dung Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) và cho phép triển khai theo nội dung này.

Sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2010

(Website Chính phủ) - Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 960/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2010 như sau: