Bộ Ngoại giao trả lời phản ánh của bài báo "Chuyện buồn về thủ tục hành chính"

(Website Chính phủ) - Mới đây, Bộ Ngoại giao có công văn số 3491/BNG-CLS gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kết quả xử lý phản ánh tại bài báo "Chuyện buồn về thủ tục hành chính" của tác giả Nam Hải đăng trên báo Lao động số ngày 23/10/2006.

Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý phản ánh của người dân về thủ tục đăng ký thế chấp và lệ phí đăng ký thế chấp QSDĐ

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền ý kiến góp ý của người dân qua Website Chính phủ về thủ tục đăng ký thế chấp và lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của ông Đoàn Hồng Danh về thủ tục đăng ký thế chấp QSDĐ theo Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

(Website Chính phủ) - Qua Website Chính phủ, ông Đoàn Hồng Danh đã gửi kiến nghị, góp ý về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT (ngày 16/6/2005) của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất. Mới đây, Bộ Tư pháp có công văn 3388/BTP-ĐKGDBĐ trả lời kiến nghị trên.

Xem xét, xử lý kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mua bán nhà theo Nghị định 61/CP

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Bình Định đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền phản ánh của người dân qua Website Chính phủ về một số vướng mắc trong thủ tục hành chính khi giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục mua bán nhà theo Nghị định 61/CP (ngày 5/7/1994) của Chính phủ.

Xem xét, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký tên sản phẩm vào danh mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh trong nước, thu thuế trước bạ xe máy

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thuế đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị của các doanh nghiệp qua Website Chính phủ về các thủ tục hành chính bao gồm: đăng ký kinh doanh; đăng ký tên sản phẩm vào danh mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh trong nước; thủ tục thu thuế trước bạ xe máy của Cục thuế Nghệ An.

Nghị định Chính phủ về công khai, minh bạch thông tin và cơ hội việc làm cho ngành Công nghệ thông tin

Hai Nghị định 90/2006/NĐ – CP và 92/2006/NĐ- CP của Chính phủ không có một từ nào nói về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong hỗ trợ việc công khai minh bạch các thông tin. Nhưng theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những thông tin liên quan đến nhà ở và quy hoạch kinh tế xã hội nói trong hai Nghị định này sẽ phải công bố một cách công khai, minh bạch trên Trang tin điện tử Chính phủ và của các cơ quan thuộc Chính phủ, các cấp chính quyền. Đó chính là điều kiện tạo cơ hội việc làm to lớn cho ngành công nghệ thông tin và truyền thông, đó là một động lực cho ngành này phát triển.

Một số ý kiến về việc đăng các văn bản pháp luật trên Công báo cấp Tỉnh

Công báo cấp Tỉnh là một trong những kênh thông tin pháp lý quan trọng và duy nhất để công khai hóa, minh bạch hóa các chính sách của cơ quan nhà nước ở địa phương, phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Góp ý Dự thảo văn kiện tại đại hội Đảng X Về chính sách phát triển công nghiệp tới 2020

Mặc dù tăng trưởng cao trong những năm qua nhưng nền công nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp và xuất khẩu những sản phẩm thô. Trong thời gian tới Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế giá nhân công rẻ và tài nguyên thiên nhiên để đưa nền kinh tế đất nước khỏi cảnh tụt hậu, vươn lên cạnh tranh với nước ngoài. Xu hướng phát triển kinh tế ngày nay phải đặt cơ sở trên nền kinh tế tri thức, sẽ có hiệu quả nhất.

Góp ý về quan điểm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X qua Website Chính phủ, bạn đọc Hồng Mỹ cho rằng cần phân tích sâu hơn về quan điểm hoạch định chiến lược phát triển của đất nước, để làm căn cứ định hướng đúng đắn cho các cơ quan hoạch định chính sách xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội một cách tối ưu.

Cần xác định khoa học công nghệ là ngành chủ lực

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Chánh Khê (Việt kiều Hoa Kỳ), cho rằng dự thảo còn khá dè dặt trong việc xác định công nghệ cao là con đường tất yếu để giải quyết một số cột mốc kinh tế.