CÁC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TIỀN NHIỆM

 

Cụ Hồ Chí Minh

 

Ông Phạm Văn Đồng

 

Ông Huỳnh Tấn Phát

 

Ông Phạm Hùng

 

Ông Đỗ Mười

 

Ông Võ Văn Kiệt

 

Ông Phan Văn Khải

 

Ông Nguyễn Tấn Dũng