Sách điện tử về đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngTải về

Cuộc đối thoại trực tuyến đầu tiên với nhân dân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên Internet đã diễn ra hơn 6 tháng, Website Chính phủ vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến quan tâm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước muốn được thông tin đầy đủ về cuộc đối thoại  trực tuyến của Thủ tướng, Ban biên tập Website Chính phủ xuất bản cuốn sách điện tử “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến” trên mạng Internet. Cuốn sách tập hợp toàn bộ nội dung Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với nhân dân ngày 9/2/2007 tại trụ sở Website Chính phủ; nội dung trả lời của các Bộ, ngành các câu hỏi của nhân dân gửi tới liên quan đến cuộc đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Ban biên tập Website Chính phủ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách điện tử “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến”. 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2007

Ban Biên tập Website Chính phủ