Cập nhật lúc : Thứ Tư, 30/03/2016 - 3:20 PM

Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 30/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị liên tịch thường niên nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại bhội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát những kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội mà đất nước ta đạt được trong năm 2015 nói riêng và trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 nói chung. Thủ tướng khẳng định trong kết quả chung mà đất nước đạt được có đóng góp từ sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Qua phối hợp công tác, Chính phủ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước, đồng thời kết quả của sự phối hợp này cũng góp phần khẳng định được vai trò, vị thế, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đề cập đến các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để tiếp tục phối hợp hiệu quả các nhiệm vụ công tác, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cả hai bên mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định; phối hợp góp phần triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Trên tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần đặc biệt quan tâm phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín lớn trong xã hội tham gia tích cực vào các hoạt động của Mặt trận các cấp, qua đó góp phần tích cực vào củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia; quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức thiết thực, hiệu quả, cụ thể; tránh phát động theo hình thức, thực hiện cứng nhắc, thiếu uyển chuyển.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện nhân tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, lấy ý kiến góp ý vào các chính sách, văn bản pháp luật.

Báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2015 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được trình bày tại buổi làm việc khẳng định, năm 2015, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Việc phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin ngày càng chặt chẽ, nhất là trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 68/TB-VPCP. Hầu hết các nội dung trong kết luận đã được các bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nghiêm túc, hoàn thành theo đúng tiến độ; đã phối hợp giải quyết xong một số kiến nghị của Mặt trận về sửa đổi cơ chế, chính sách tồn đọng từ các năm trước.

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Các chương trình giám sát ở cấp Trung ương và nhiều chương trình giám sát ở cấp tỉnh, thành phố, trong đó có Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Ở nhiều tỉnh và thành phố đã phối hợp và chủ trì được nhiều nội dung, chương trình giám sát các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả thiết thực.

Bên cạnh phối hợp trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, sự phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được hai bên đặc biệt chú trọng; nhiều hoạt động giám sát về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp; giám sát hoạt động chăm sóc sức y tế, khám chữa bệnh; giám sát vật tư đầu vào nông nghiệp;… được các cấp Mặt trận tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định  năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ trong thực hiện các nội dung công tác. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên nền tảng những kết quả phối hợp công tác đạt được thời gian qua, năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ trong thực hiện các nội dung công tác, nhiệm vụ phối hợp mà hai bên đã thống nhất, trong đó có cùng với một số bộ, ngành chức năng tiến hành khảo sát, tổ chức hội nghị đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công; giám sát, đánh giá về triển khai các chính sách, giải pháp trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cùng các bộ, ngành địa phương thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

*Sau hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc