Cập nhật lúc : Thứ Hai, 31/10/2011 - 9:40 PM

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI (1976-1981)

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI
(1976-1981)

Hội đồng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng
Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Hùng
Ông Huỳnh Tấn Phát
Ông Võ Nguyên Giáp
Ông Nguyễn Duy Trinh (đến 2-1980)
Ông Lê Thanh Nghị
Ông Võ Chí Công
Ông Đỗ Mười
Ông Tố Hữu (từ 2-1980)
Ông Nguyễn Lam (từ 2-1980)
Ông Trần Quỳnh (từ 1-1981)

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Trần Quốc Hoàn (đến 2-1980)
Ông Phạm Hùng (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)
Quốc vụ khanh hàm Bộ trưởng: Ông Nguyễn Cơ Thạch
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Nguyễn Cơ Thạch (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)
Ông Văn Tiến Dũng (từ 2-1980)
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

Ông Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1980)

Ông Nguyễn Lam (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 2-1980)

Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Ông Nguyễn Hữu Mai (đến 2-1980)
Ông Trần Quỳnh (từ 2-1980 đến 1-1981)
Ông Trần Phương (từ 2-1980 đến 1-1981)
Ông Vũ Đại (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Ông Võ Thúc Đồng (đến 7-1977)
Ông Võ Chí Công (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 7-1977 đến 1979)
Ông Nguyễn Ngọc Trìu (từ 1979)
Bộ trưởng phụ trách Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp: Ông Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp: Ông Hoàng Văn Kiểu (đến 2-1977)
Ông Trần Kiên (từ 2-1979 đến 1-1981)
Ông Phan Xuân Đợt (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Nguyễn Thanh Bình (đến 1-1981)
Ông Nguyễn Cảnh Dinh (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim: Ông Nguyễn Côn (đến 11-1977)
Ông Nguyễn Văn Kha (từ 11-1977)
Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Ông Nguyễn Chấn (đến 1-1981, khi chia tách Bộ)
Bộ trưởng Bộ Điện lực: Ông Phạm Khai (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than: Ông Nguyễn Chân (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Đỗ Mười (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 11-1977)
Ông Đồng Sỹ Nguyên (từ 11-1977)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Phan Trọng Tuệ (đến 2-1980)
Ông Đinh Đức Thiện (từ 2-1980)

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

Ông Vũ Tuân (đến 2-1977)
Ông Trần Hữu Dư (từ 2-1977)
Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm: Ông Ngô Minh Loan (đến 4-1979)
Ông Hồ Viết Thắng (từ 4-1979 đến 1-1981)
:Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm: Ông Vũ Tuân (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Lương thực: Ông La Lâm Gia (từ 1-1981, khi thành lập Bộ)
Bộ trưởng Bộ Hải sản: Ông Võ Chí Công (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 2-1977)
Ông Nguyễn Quang Lâm (từ 2 đến 11-1977)
Ông Đỗ Chính (từ 11-1977 đến 1-1981)
Ông Nguyễn Tấn Trịnh (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Nội thương: Ông Hoàng Quốc Thịnh (đến 11-1977)
Ông Trần Văn Hiển (từ 11-1977 đến 1-1981)
Ông Trần Phương (từ 1-1981)
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Ông Đặng Việt Châu (đến 2-1980)
Ông Lê Khắc (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Ông Đào Thiện Thi (đến 2-1977)
Ông Hoàng Anh (từ 2-1977)
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Hoàng Anh (đến 2-1977)
Ông Trần Dương (từ 2-1977 đến 2-1981)
Ông Nguyễn Duy Gia (từ 2-1981)
Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước: Ông Tô Duy (đến 2-1981)
Ông Đoàn Trọng Truyến (từ 2-1981)
Bộ trưởng Bộ Lao động: Ông Nguyễn Thọ Chân (đến 2-1981)
Ông Đào Thiện Thi (từ 2-1981)
Bộ trưởng Bộ Vật tư: Ông Trần Sâm
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ: Ông Lê Quảng Ba (đến 2-1977)
Ông Vũ Lập (từ 2-1977 đến 6-1978)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: Ông Trần Đại Nghĩa (đến 2-1977)
Ông Trần Quỳnh (từ 2-1977 đến 2-1980)
Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước: Ông Lê Khắc (từ 2-1980)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Ông Nguyễn Văn Hiếu (đến 1977)
Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin: Ông Nguyễn Văn Hiếu (sau khi thành lập Bộ mới tiếp tục giữ chức Bộ trưởng)
Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp: Ông Nguyễn Đình Tứ 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Bà Nguyễn Thị Bình
Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Vũ Văn Cẩn
Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội: Ông Dương Quốc Chính
Bộ trưởng, Phụ trách công trình Sông Đà: Ông Hà Kế Tấn (đến 5-1978)
Bộ trưởng Phụ trách Công tác Dầu khí: Ông Đinh Đức Thiện
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ: Ông Trần Nam Trung

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

Ông Đặng Thí (đến 2-1977)

Ông Vũ Tuân (từ 2-1977 đến 1-1981)
Ông Đặng Việt Châu (từ 1-1981)

Bộ trưởng, Phụ trách Công tác Văn hóa, Giáo dục ở Phủ Thủ tướng:

Ông Trần Quang Huy (đến 2-1980)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng:   Ông Phan Mỹ
Bộ trưởng Phụ trách Viện Khoa học Việt Nam:  

Ông Trần Đại Nghĩa (từ 4-1977)

Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế: Ông Nguyễn Văn Trân
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ: Ông Trần Quang Huy (từ 2-1980)           
Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước: Ông Huỳnh Tấn Phát (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 1979, sau khi thành lập Ủy ban)